Go to Top

Planteavl

Studsholdt farms driver 300 ha agerjord. Der bliver tilsået med raps, frøgras, poppel, kartofler og korn sorter. Her udover er der ca 15 ha skov.

Vores fremtidsplan er at køre mindst mulig gange over marken, og derved udlade mindst mulig co2. At kunne dyrke jorden på den mest optimale måde med et godt udbytte.

Maskinparken består af:

– 7 traktor

– 1 mejetærsker

– 1 ranegraver

– Harve, såmaskine, strigle, sprøjte, talerkenharve.

– Grimme kartoffel optager og alt udstyr til kartoffel dyrkning.